mål

Trening to dager i uken gir muskler

Ulike typer trening og øvelser varierer i henhold til personen som utfører dem. Det er viktig å ikke bare ta hensyn til det fysiske potensialet og målene dine når du lager en treningsplan. Du  må også ta med andre faktorer…